Privacywet

Privacywet (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is de privacyverklaring van SV Rouveen, gevestigd te Rouveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40060462 SV Rouveen.

Vanzelfsprekend hecht SV Rouveen veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: SVROUVEEN@GMAIL.COM.

 

SV Rouveen maakt gebruik van Digimembers, dit is een dienst van de KNGU.  De KNGU verzamelt en verwerkt uw gegevens alleen als u deze zelf verstrekt aan de adminstratie van SV Rouveen. Wij verwijzen u graag door naar privacyverklaring van de KNGU voor meer informatie rondom de regels van de KNGU.

SV Rouveen verzamelt voornamelijk doch niet uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

–       naam;

–       adres;

–       e-mailadres;

–       telefoonnummer;

–       leeftijd/geboortedatum;

–       geslacht;

–       bankrekeningnummer;

–       gegevens over voorkeuren;

–       gegevens over afspraken.

 

SV Rouveen verwerkt uw gegevens voor zover dit nodig is in verband met uw lidmaatschap. Uw gegevens worden gebruikt:

–       om contact met u op te nemen of te onderhouden;

–       voor het leveren van diensten;

–       ter identificatie;

–       om factureren te kunnen genereren;

–       voor het effectueren van een lidmaatschap;

–       voor het verzenden van nieuwsbrieven;

–       voor het afhandelen van klachten;

–       ter voorkoming van misbruik van de Websites en/of strafbare feiten;

 

Beeldmateriaal

Tijdens trainingen en wedstrijden is het mogelijk dat er foto’s en/of filmpjes worden gemaakt. Deze worden mogelijk geplaatst op de website of op de Facebooksite van SV Rouveen. Als hier bezwaar tegen is, kan dit kenbaar gemaakt worden bij de leiding/bestuur en zal die betreffende persoon niet in beeld worden gebracht. Zonder bezwaar gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met eventuele plaatsing van het beeldmateriaal.

Beveiliging persoonsgegevens

SV Rouveen treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo worden adequate systeembeveiligingsmaatregelen in acht genomen om uw gegevens te beschermen.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk i.v.m. de lidmaatschap

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:      Johan Steenbergen

E-mail:                        svrouveen@gmail.com

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.